Walka ze smogiem

Jednym z celów Stowarzyszenia „EcoSerce” jest walka ze smogiem , który jak wykazują coraz liczniejsze badania zagraża zdrowiu i życiu nas wszystkich, w tym głównie pacjentów cierpiących na choroby serca i układu krążenia, a przebywanie na otwartym powietrzu w sezonie jesienno- zimowym w znaczny sposób zwiększa ryzyko wystąpienia zmian w układzie sercowo- naczyniowym.

Przyjmuje się, że gdy stężenia pyłów zawieszonych PM10 przekraczają 200 jednostek, mamy do czynienia z bardzo złą jakością powietrza i zaleca się unikanie przebywania na zewnątrz. Ze względu na bagatelizowanie problemu dotyczy to większości polskich miast.

„EcoSerce” systematycznie zgłasza potrzebę systemowej walki z zanieczyszczeniem powietrza – w tym głównie ze smogiem. W ramach naszych aktywności apelujemy m.in. o przeznaczenie dodatkowych środków na walkę ze smogiem w Polsce oraz o podjęcie kroków, zmierzających do zwiększenia świadomości wśród Polek i Polaków na temat szkodliwego wpływu zanieczyszczonego powietrza na zdrowie i życie ludzkie.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt