MISJA I WARTOŚCI

Misją Stowarzyszenia EcoSerce jest niesienie pomocy i wsparcia wszystkim pacjentom kardiologicznym oraz ich rodzinom i bliskim. Pragniemy podnosić świadomość społeczną na temat chorób serca, możliwych powikłań oraz chorób współistniejących.

Chcemy zrzeszać pacjentów, aby sobie wzajemnie okazywać wsparcie w trudnym procesie choroby i powrotu do zdrowia. Pragniemy również pokazać, że z chorobą kardiologiczną można aktywnie żyć, choć często styl życia musi ulec drastycznej zmianie.

Do nadrzędnych wartości Stowarzyszenia EcoSerce należy zapewnienie pacjentom kardiologicznym bezpieczeństwa w zakresie dostępności do placówek kardiologicznych, specjalistów oraz nowoczesnych metod leczenia, w oparciu o realne potrzeby chorych oraz najwyższe standardy etyczne.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt