MISJA I WARTOŚCI

MISJA I WARTOŚCI

Misją Stowarzyszenia EcoSerce jest niesienie pomocy i wsparcia wszystkim pacjentom kardiologicznym oraz ich rodzinom i bliskim. Pragniemy podnosić świadomość społeczną na temat chorób serca, możliwych powikłań oraz chorób współistniejących.

Chcemy zrzeszać pacjentów, aby sobie wzajemnie okazywać wsparcie w trudnym procesie choroby i powrotu do zdrowia. Pragniemy również pokazać, że z chorobą kardiologiczną można aktywnie żyć, choć często styl życia musi ulec drastycznej zmianie.

Do nadrzędnych wartości Stowarzyszenia EcoSerce należy zapewnienie pacjentom kardiologicznym bezpieczeństwa w zakresie dostępności do placówek kardiologicznych, specjalistów oraz nowoczesnych metod leczenia, w oparciu o realne potrzeby chorych oraz najwyższe standardy etyczne.

Scroll to Top
Skip to content