Prawa pacjenta – poznaj je i naucz się z nich korzystać

Prawa pacjenta – poznaj je i naucz się z nich korzystać

Zgodnie z Konstytucją RP każdy niezależnie od swojej sytuacji materialnej, powinien mieć zapewniony równy dostęp do świadczeń zdrowotnych, które finansowane są ze środków publicznych.

  Pacjent to osoba zwracająca się o udzielenie świadczeń zdrowotnych lub korzystająca ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych lub osobę wykonującą zawód medyczny.

  𝐔𝐬𝐭𝐚𝐰𝐚 𝐨 𝐩𝐫𝐚𝐰𝐚𝐜𝐡 𝐩𝐚𝐜𝐣𝐞𝐧𝐭𝐚 𝐢 𝐑𝐳𝐞𝐜𝐳𝐧𝐢𝐤𝐮 𝐏𝐫𝐚𝐰 𝐏𝐚𝐜𝐣𝐞𝐧𝐭𝐚 określa:

  ➦ prawa pacjenta

  ➦ zasady udostępniania dokumentacji medycznej

  ➦ obowiązki w zakresie praw pacjentów podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych

  ➦ kompetencje, zasady powoływania Rzecznika Praw Pacjentów

  ➦ sposoby postępowania przy naruszeniu zbiorowych praw pacjentów

  ➦ w przypadku zdarzeń medycznych tryb i zasady przyznawania odszkodowań oraz zadośćuczynienia.

  Praw pacjenta mają obowiązek przestrzegać:

  ➦    organy władzy publicznej właściwe w zakresie ochrony zdrowia

  ➦      Narodowy Fundusz Zdrowia

  ➦       podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych

  ➦      osoby wykonujące zawód medyczny

  ➦       inne osoby uczestniczące w udzielaniu świadczeń zdrowotnych.

  𝐏𝐨𝐳𝐧𝐚𝐣 𝐩𝐫𝐚𝐰𝐚 𝐩𝐚𝐜𝐣𝐞𝐧𝐭𝐚 𝐢 𝐧𝐚𝐮𝐜𝐳 𝐬𝐢𝐞̨ 𝐳 𝐧𝐢𝐜𝐡 𝐤𝐨𝐫𝐳𝐲𝐬𝐭𝐚𝐜́

  ➦ Czy Ustawa obowiązuje tylko w ramach powszechnego systemu opieki zdrowotnej?

  ➦ Kto ma prawo do świadczeń opieki zdrowotnej?

  ➦ Jakie prawa wynikające z Ustawy ma Pacjent?

  ➦ Kiedy i jak możesz skorzystać z pomocy Rzecznika Praw Pacjenta?

  Na pytania w naszym materiale odpowiada Grzegorz Błażewicz, Zastępca Rzecznika Praw Pacjenta.

  Zobacz film na kanale YouTube Akademia NFZ – https://www.youtube.com/watch?v=tCQJoLeNPNI&list=PLZ2X-9LnwIVEIyeStWSDV5c-nMvRKMaza&index=2

  Materiały edukacyjne przygotowane w ramach akcji „Środa z Profilaktyką” są dostępne bezpłatnie na:

  – kanale YouTube Akademia NFZ

  –  Facebooku Akademia NFZ

  – oraz na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia  https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-oddzialow/

  Zachęcamy do obejrzenia i lektury materiałów edukacyjnych.

  Scroll to Top
  Skip to content