Projekt “Telemonitoring pacjentów z niewydolnością serca”.

Projekt “Telemonitoring pacjentów z niewydolnością serca”.

Niewydolność serca to poważna choroba przewlekła, która jest najczęstszą przyczyną hospitalizacji pacjentów powyżej 65. roku życia. Jednocześnie wiedza na temat tej choroby oraz dostęp do nowoczesnych metod leczenia są wciąż niewystarczające. Dlatego Szpital MSWiA w Rzeszowie we współpracy z Uniwersytetem Rzeszowskim, 11 POZ-tami, Telemedycyną Polską S.A. oraz Partnerem Norweskim Tunstall Healthcare rozpoczęły niezwykle istotny, wspólny projekt pn. “Telemonitoring pacjentów z niewydolnością serca”.

Główną ideą projektu jest ogólnopolskie wdrożenie modelu telemedycznej opieki nad pacjentami z niewydolnością serca z wykorzystaniem nowoczesnych technologii monitorowania stanu zdrowia pacjenta na odległość, co pozwala na szybsze reagowanie na zmiany i potencjalne zagrożenia a w efekcie przyczynia się do zmniejszenia ryzyka zaostrzenia choroby i hospitalizacji.

Do projektu zapraszamy łącznie 510 pacjentów z rozpoznaną niewydolnością serca. Zostaną oni objęci bezpłatną, skoordynowaną, hybrydową opieką internistyczno-kardiologiczną zapewniającą telemonitoring prowadzony w trybie 24h/dobę 7 dni w tygodniu przez wyspecjalizowany zespół medyczny Centrum Telemedycznego w pełnej współpracy z lekarzami rodzinnymi, pielęgniarkami i kardiologami.

Projekt finansowany jest ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 oraz z budżetu państwa w ramach Programu „Zdrowie”.

Projekt “Telemonitoring pacjentów z niewydolnością serca” udowadnia jak istotne znaczenie w kontrolowaniu tej choroby ma stały nadzór specjalistyczny nad wynikami badań, nawet tak z pozoru błahymi jak masa ciała i ciśnienie tętnicze krwi.

W nieco ponad miesiąc realizacji Projektu Ratownicy Medyczni Centrum Telemedycznego wykonali ponad 300 interwencji telefonicznych do Pacjentów, związanych z przekroczeniem progów alarmowych ich wyników badań. Każda z tych interwencji to odroczona w czasie hospitalizacja i dekompensacja niewydolności serca czyli jej pogłębienie. To jednocześnie krok w kierunku poprawy stanu zdrowia i jakości życia każdego z naszych Pacjentów.

  • Bez czekania w kolejce na wizytę.
  • Bez strachu.
  • W poczuciu bezpieczeństwa.

Przypominamy, że jeśli chorujesz na niewydolność serca to wciąż możesz dołączyć do Programu!

Kontakt by dowiedzieć się więcej!  Tel. +32 376 14 55

kontakt@niewydolnoscserca.rzeszow.pl

Partner telemedyczny Projektu: Telemedycyna Polska

No posts found!

Scroll to Top
Skip to content