Wyłączenie odpowiedzialności

Wyłączenie odpowiedzialności

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pacjentów ze Schorzeniami Serca i Naczyń „EcoSerce” dokłada wszelkich starań, aby ta witryna była aktualna i dokładna. Jeśli mimo wszystko napotkasz coś, co jest nieprawidłowe lub nieaktualne, będziemy wdzięczni za poinformowanie nas o tym. Wskaż, gdzie na stronie przeczytałeś informacje. Przyjrzymy się temu tak szybko, jak to możliwe. Prosimy o przesłanie odpowiedzi e-mailem na adres: lp.ecresoce@oruib.

Nie ponosimy odpowiedzialności za straty wynikające z nieścisłości lub niekompletności, ani za straty wynikające z problemów spowodowanych lub nieodłącznie związanych z rozpowszechnianiem informacji przez internet, takich jak zakłócenia lub przerwy. Korzystając z formularzy internetowych, staramy się ograniczyć liczbę wymaganych pól do minimum. Za jakiekolwiek straty poniesione w wyniku wykorzystania danych, porad lub pomysłów dostarczonych przez lub w imieniu Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pacjentów ze Schorzeniami Serca i Naczyń „EcoSerce” za pośrednictwem tej witryny, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pacjentów ze Schorzeniami Serca i Naczyń „EcoSerce” nie ponosi żadnej odpowiedzialności.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pacjentów ze Schorzeniami Serca i Naczyń „EcoSerce” dołoży wszelkich starań, aby chronić swoje systemy przed jakąkolwiek formą bezprawnego użycia. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pacjentów ze Schorzeniami Serca i Naczyń „EcoSerce” wdroży w tym celu odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, uwzględniając między innymi stan wiedzy. Jednakże nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, bezpośrednie i/lub pośrednie poniesione przez użytkownika strony internetowej, które powstały w wyniku bezprawnego korzystania z jej systemów przez osobę trzecią.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pacjentów ze Schorzeniami Serca i Naczyń „EcoSerce” nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zawartość witryn internetowych, do których lub z których zamieszczono hiperłącza lub inne odniesienia. Produkty lub usługi oferowane przez strony trzecie podlegają obowiązującym warunkom tych stron trzecich.

Wszystkie prawa własności intelektualnej do zawartości tej witryny należą do Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pacjentów ze Schorzeniami Serca i Naczyń „EcoSerce”.

Kopiowanie, rozpowszechnianie i jakiekolwiek inne wykorzystywanie tych materiałów jest zabronione bez pisemnej zgody Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pacjentów ze Schorzeniami Serca i Naczyń „EcoSerce”, z wyjątkiem i tylko w zakresie, w jakim określono inaczej w obowiązujących przepisach (takich jak prawo do cytowania), chyba że określone treści nakazują inaczej.

Jeśli masz jakieś pytania lub problemy z dostępnością strony, nie wahaj się z nami skontaktować.

No posts found!

Scroll to Top
Skip to content